Ród Latif or.ar.

W poprzednim numerze „Koni i Rumaków” przedstawiliśmy Czytelnikom najstarszy ród francuskich arabów – Telmese or.ar. W tym numerze przybliżymy drugi z niezwykle istotnych rodów – Latif or.ar. i jego najważniejszych […]

Ród Latif or.ar. czytaj więcej »