Rośliny przyprawowe jako dodatki paszowe

Przodkowie konia przemierzając rozległe stepy i śródleśne łąki Europy i Azji, odżywiali się zróżnicowanym pokarmem, mając do dyspozycji niezliczone gatunki roślin, w tym trawy, motylkowate oraz mnóstwo ziół. Związki chemiczne […]

Rośliny przyprawowe jako dodatki paszowe czytaj więcej »