Choroby endokrynologiczne koni

Zagadnienia endokrynopatii, z wyjątkiem dotyczących zaburzeń rozrodu, są u koni znacznie słabiej poznane niż u innych gatunków zwierząt. Stąd też kliniczne rozpoznanie choroby nastręcza wiele trudności właścicielom oraz lekarzom weterynarii. […]

Choroby endokrynologiczne koni czytaj więcej »