W poszukiwaniu cennego białka

Lucerna cechuje się dużą zawartością białka i wapnia, jest więc wartościową paszą znajdującą zastosowanie w żywieniu grup koni o podwyższonym zapotrzebowaniu na te składniki – klaczy wysokoźrebnych i w laktacji […]

W poszukiwaniu cennego białka czytaj więcej »