Grudniowy przetarg na sprzedaż koni arabskich w SK Białka

Grudniowy przetarg na sprzedaż koni arabskich w SK Białka odbędzie się 21 grudnia (sobota) 2019, rozpoczęcie godz. 10:00. Do sprzedaży przeznaczonych zostało: 8 klaczy, 8 ogierów i dodatkowo 4 ogiery po treningu wyścigowym oraz 7 wałachów.

Przetarg  21.12.2019

Klacze czystej krwi arabskiej

 1. Eklera siwa                      1998       Ecaho–Emza / Partner                       wymiary: 151-184-19,0
 2. Orelia                               2002       Wachlarz–Oriana / Europejczyk        wymiary: 153-177-17,75
 3. Egita siwa                        2009       Piaff–Egira / Emigrant                       wymiary: 152-186-17,5
 4. Carita siwa                      2015       HK Krtystall–Carina / Pesal               wymiary:147-172-17,0

Klacz źrebna ogierem Kresz data ostatniego skoku 29.04.2019 r.

 1. Camparia siwa                 2009       Pegasus – Caruza / Wachlarz              wymiary: 158-192-18,0

Klacz źrebna ogierem Kresz data ostatniego skoku 25.05.2019 r.

 1. Cirina siwa                       2016       Amanito–Cirlita / Eryks                    wymiary: 150-178-18,0
 2. Elimia siwa                      2016       El Omari – Eusita / Esparto               wymiary: 149-178-18,0
 3. Afira                                 2015       Amanito – Afrodyzja / Pegasus         wymiary: 154-178-18,5

Ogierki czystej krwi arabskiej

 1. Emridan siwy        2016       Amanito – Emrida / Ararat                             wymiary:  158-178-19,0
 2. Awaris siwy          2017       El Omari – Antalia / Piaff                               wymiary: 159-183-19,5
 3. Emor                     2017       El Omari – Emersja /Eryks                             wymiary: 157-170-19,0
 4. Evemos                 2017       El Omari – Everia /Ararat                               wymiary: 156-172-18,5
 5. Helion siwy           2017       El Omari – Hermia / Pegasus                         wymiary: 152-172-18,25
 6. Horatus  siwy        2017       Ascot DD – Haftka/ Pegasus                          wymiary:152-167-19,5              
 7. Eskadar siwy        2018       HK Krystall – Ekarena / Fire Fighter              wymiary: 147-163-18,0
 8. Antton siwy          2019       Pogrom – Antja / Lawrence El Gazal              wymiary: 127-119-14,0

 

Konie po treningu wyścigowym

 1. Estufin siwy       2016       Amanito – Estufa / Piaff                                   wymiary: 157-177-20,0
 2. Hefryt siwy        2016       Amanito – Haftka / Pegasus                             wymiary: 154-169-19,75
 3. Afran siwy         2016       Amanito – Afrodyzja / Pegasus                        wymiary: 160-175-19,5
 4. Birmin               2016       HK Krystall – Bint Ermina / Kabsztad              wymiary: 157-174-19,0

Wałachy czystej krwi arabskiej

 1. Elrond                siwy        2016       Amanito–Eklera / Ecaho                    wymiary:154-179-19,25        
 2. Emonikan  siwy                2016       Amanito–Efira / Pegasus                    wymiary:152-170-18,0
 3. Perfir                siwy         2016       Cefir–Perika / Esparto                         wymiary: 149-169-18,5
 4. Hertian                              2016       HK Krystall–Hergetia / Esparto          wymiary:151-173-18,5
 5. Ekarenian siwy                 2016       El Omari–Ekarena / Fire Fighte          wymiary:r151-171-19,0
 6. Esmetyn                           2016       El Omari–Esmeta / Ekstern                 wymiary:152-172-18,75
 7. Egirian           siwy          2016       Glorius Apal–Egiria / Esparto              wymiary:150-173-18,5