Unijne i krajowe wsparcie. Ku pokrzepieniu portfeli!

Tekst: Olga Gajda
Foto: Paulina Dudzik-Deko

Tym razem o wsparciu dla zadłużonych rolników, w tym prowadzących firmy, oraz dla właścicieli lasów. To dobre wiadomości pośrednio dla koniarzy, bo rajdy po leśnych ścieżkach są bardzo atrakcyjne, a im mniej tam zbytecznych przeszkód, tym lepiej. Nareszcie też pojawiła się oferta pomocy finansowej dla niewypłacalnych, zadłużonych, czyli tanie pożyczki, bez prowizji, lecz z podatkiem.

 

Dotacje na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych wypłacane są w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Można o nie wnioskować do 11 września 2020 r. Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dysponując krajowym kapitałem, będzie niebawem przyjmować wnioski o tanie pożyczki. Jeszcze w II połowie sierpnia opracowywano tam odpowiedni formularz.

 

Dla właścicieli lasów

O wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska mogą zabiegać rolnicy, którzy mają las o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha. Dotacje te przyznaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast ich budżet pochodzi z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dofinansowanie przyznawane jest na różne projekty w lasach prywatnych, rosnących 11–60 lat. Prawo do wsparcia mają właściciele, współwłaściciele, a także rolnicy, których współmałżonkowie posiadają las.

Dotacja przysługuje m.in. na:

  • zmianę drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego,
  • zróżnicowanie drzewostanu, dzięki wprowadzeniu dolnej warstwy – drzew i krzewów,
  • założenie „remizy”, czyli obszaru z drzewami i krzewami o znaczeniu biocenotycznym (silnie powiązany ze sobą zespół roślinności),
  • cięcia pielęgnacyjne,
  • zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Ile, na co, komu?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od powierzchni lasu, a także od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. W konsekwencji pomoc na:

– przebudowę drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra wynosi w granicach 8137–9249 zł/ha,

– na dolesianie luk w granicach 12 538–14 213 zł/ha,

– inwestycje w zróżnicowanie drzewostanu: 4610–5210 zł/ha na gruntach,

– remizę: 848 zł/ha,

– czyszczenie późne: 764 zł/ha- 917 zł/ha.

Dodatkowo wsparcie przysługuje na ochronę przed zwierzyną. W przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, dolesiania luk, zakładania remizy dotacja wynosi:

  • 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami;
  • 1488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz
  • 8,82 zł/m na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Ważne! Wnioski o wsparcie zostaną odrzucone w przypadkach, gdy las m.in.:

– został wcześniej objęty premią pielęgnacyjną z PROW,

– ma opracowany – uproszczony plan urządzenia lasu,

– to starosta określa dla danego obszaru zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa… Czytaj więcej we wrześniowo-październikowym numerze „Koni i Rumaków”.

Shopping Cart
Scroll to Top