Unijne dotacje. Wsparcie z PROW i RPO

Tekst: Olga Gajda
Foto: Piotr Filipiuk

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje, które mogą przydać się rolnikom, w tym hodującym konie. Pora też na odbiór premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej. Również koniarze z żyłką innowacyjną i badawczą mogą liczyć na wsparcie realizacji swoich pomysłów. Do dzieła!

W tym numerze „KiR” przedstawiamy kilka propozycji unijnych dotacji. Pochodzą z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla woj. śląskiego i zachodniopomorskiego.

150 tys. zł dla młodych rolników

Ostatniego dnia marca 2021 r. ruszyły 2 nabory wniosków: o premie dla młodych rolników oraz na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Aplikować o wsparcie z tych programów PROW 2014–2020 można do 29 maja 2021 r. O premie mogą wnioskować młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo. Po 150 tys. zł przysługuje osobom, które m.in.:

  • mają nie więcej niż 40 lat,
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełnią,
  • mają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha,
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro.

Premia przyznawana jest na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii trzeba przeznaczyć na środki trwałe.  Wnioski o tę pomoc przyjmują regionalne oddziały ARiMR. Można je składać elektronicznie, osobiście lub pocztą.

60 tys. zł dla rolników

Rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje małe gospodarstwa, mogą uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. To w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” (PROW). Pomoc ta przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioski mogą składać osoby ubezpieczone w KRUS-ie i w ZUS-ie. Mogą one jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą lub pracować na etacie. W takim przypadku należy jednak spełnić taki warunek, że dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów. Co najmniej 80% premii trzeba przeznaczyć na środki trwałe, czyli np. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Można też zakupić grunty czy stado zwierząt.

Ta pomoc nie przysługuje jednak osobom, którym zapewniły sobie wsparcie z takich programów, jak: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007–2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014–2020.

W przypadku tego wsparcia wnioski należy składać do regionalnych oddziałów ARiMR.

Las ze wsparciem ARiMR

Do 17 maja bądź 11 czerwca rolnicy mają czas na złożenie wniosków
o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej. Wypłacana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” (PROW 2014–2020).

O premie mogą starać się rolnicy, którzy w latach 2015–2020:

– złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie,

– otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy,

– wykonali zalesienie,

– złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia.

Premia pielęgnacyjna przyznawana jest przez 5 lat. Waha się od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. Jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki odstraszające), można otrzymać jeszcze kwotę 424 zł/ha. Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest przez 12 lat. Wynosi ona 1215 zł/ha.

Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wnioski najlepiej złożyć do 17 maja. Można to też zrobić do 11 czerwca 2021 r., ale za każdy dzień roboczy opóźnienia (po 17 maja) premia będzie pomniejszona o 1%… Czytaj więcej w marcowo-kwietniowym numerze „Koni i Rumaków”

Shopping Cart
Scroll to Top