Unijne dofinansowanie Dla firm z RPO

Tekst: Olga Gajda
Foto: Paulina Dudzik-Deko

Jeśli dostępne jest wsparcie, warto skorzystać, bo nie jest to „studnia bez dna”! W szczególności to okazja, gdy nie trzeba posiłkować się kredytem na pokrycie wkładu własnego. Zgodnie z zapowiedzią z listopadowego numeru KiR prezentujemy drugą część informacji o wsparciu z regionalnych programów operacyjnych.

Ten tekst zainteresuje przedsiębiorców przede wszystkim z 3 województw: dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. W grudniu i styczniu szansę na dotację mają m.in. właściciele mikroprzedsiębiorstw z aglomeracji wałbrzyskiej; małopolscy przedsiębiorcy planujący umiędzynarodowić biznes oraz mazowieckie firmy prowadzące badania. Dla pozostałych czytelników wiele cennych wskazówek jest na stronie  www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dla wałbrzyskich mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorstwa z aglomeracji wałbrzyskiej mają szansę na wsparcie z poddziałania 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”. Nabór wniosków trwa od 5 listopada 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. (godz. 15.00). Dofinansowanie przyznawane jest na zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw. Wsparcie przewidziano dla podmiotów z aglomeracji wałbrzyskiej, do której zaliczają się gminy: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina Zdrój, Kamienna Góra (miasto), Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda (miasto), Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój (miasto), Świdnica (miasto), Świdnica, Świebodzice, Walim, Wałbrzych, Żarów. W efekcie wsparciem objęte są w całości powiaty: świdnicki i wałbrzyski, Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata. Mogą wnioskować o dofinansowanie w granicach 50 tys. zł – 500 tys. zł, na pokrycie do 60% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie to będzie udzielane wyłącznie jako pomoc de minimis. Na dotacje mogą liczyć projekty zakładające wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów/usług na rynek; a także zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług… Czytaj więcej w grudniowym numerze „Koni i Rumaków”

Shopping Cart
Scroll to Top