Unijna i krajowa pomoc. Na skutki koronawirusa

Tekst: Olga Gajda
Foto: Paulina Dudzik-Deko

Od marca wiadomo, że Komisja Europejska przekaże Polsce 37 mld zł na zwalczanie skutków koronawirusa. W tym także miesiącu trwały w Polsce intensywne prace nad „pakietem osłonowym dla przedsiębiorców”, czyli tarczą antykryzysową. Nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia. Dotyczą m.in. środowiska koniarskiego, hodowców, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, a także producentów paszy czy sprzętu jeździeckiego.

Przepisy te zawarte są m.in. w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadza ona zmiany w zakresie pracy zdalnej, dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zwolnienia od stosowania prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz wydawania przedsiębiorcom poleceń przez władze publiczne. Regulacje dotyczące „tarczy antykryzysowej” znajdują się także w ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) oraz w ustawie o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Pomoc z KE

W marcu 2020 r. Komisja Europejska postanowiła, że Polska otrzyma ponad 7,4 mld euro na zwalczanie skutków koronawirusa. W przeliczeniu na złotówki to blisko 37 mld zł. Pieniądze te zostaną wypłacone z unijnego funduszu, którego budżet wynosi 37,3 mld euro. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie o nazwie „Inicjatywa inwestycyjna w reakcji na koronawirusa”. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, ta pomoc ma być przekazana Polsce w dwóch transzach. Środki przeznaczone są m.in. na: zakup respiratorów, masek i sprzętu szpitalnego. Pieniądze trafią również do małych i średnich firm, które dotkliwie odczuły skutki ogólnoświatowego kryzysu wywołanego pandemią.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (na marginesie – wielka miłośniczka koni i wspaniała amazonka) w 2. połowie marca informowała, że wspomniany unijny fundusz został zwiększony o 12 mld euro, czyli z 25 mld euro do ponad 37 mld euro.

Polski pakiet osłonowy

W marcu i kwietniu trwały w Polsce intensywne prace nad pakietem osłonowym, czyli zestawem zmian w prawie, które wesprą przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki wywołane koronawirusem. Z informacji na stronie www.gov.pl wynika, że do 18 kwietnia 2020 r. w Polsce złożonych zostało ponad 1,3 mln wniosków o wsparcie w ramach „tarczy antykryzysowej”. Dotyczą one:

  • zwolnienia ze składek do ZUS za okres marzec – maj 2020 r. (blisko 900 tys. wniosków),
  • świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą (około 225 tys. sztuk),
  • pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (prawie 129 tys.),
  • odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat (ponad 37 tys.),
  • świadczeń postojowych dla umów cywilnoprawnych (około 24 tys.),
  • dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju i zmniejszonego wymiaru pracy (blisko 11 tys.).

Na 3 miesiące zwolnieni są z opłacania składek ZUS właściciele mikrofirm, natomiast przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób mają płacić połowę kwoty składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Ze świadczenia postojowego mogą korzystać osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i umowa-zlecenie). By uzyskać to wsparcie, należy udokumentować, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15 proc. niższy niż w poprzednim. Jednocześnie nie może on być większy od równowartości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Pożyczki wynoszące maksymalnie 5 tys. zł oferowane są dla mikroprzedsiębiorców. Udzielane są na 12 miesięcy. Spłata kapitału i odsetek może być umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od jej udzielenia nie zmieni stanu zatrudnienia z 29 lutego 2020 r… Czytaj więcej w najnowszym numerze Koni i Rumaków.

Shopping Cart
Scroll to Top