Ubezpieczenia koni od najlepszych

David Ashby to jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów od ubezpieczeń koni na świecie, założyciel i prezes agencji ubezpieczeniowej David Ashby Europe (DAE), z którą MGZ Gama rozpoczęławłaśnie współpracę. Wywodzi się z rodziny o tradycjach hodowlanych, startował w wyścigach „point to point” i zawodach WKKW. Od roku 1980 David Ashby angażował się w ubezpieczaniu koni, przez wiele lat był szefem Blodstock Committee w strukturach Lloyd’s. Firma David Ashby Europe, jako jeden z największych coverholderów Lloyd’s, cieszy się zaufaniem czołowych właścicieli koni w Wielkiej Brytanii, Europie i na świecie, zapewniając ochronę ubezpieczeniową dla najcenniejszych koni wyścigowych, hodowlanych i sportowych.

Zespół specjalistów DAE, z którymiMGZ Gama współpracuje, składa się z hodowców i właścicieli koni, doskonale rozumiejących potrzeby klientów i mających wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach, co pozwala zapewnić polskim właścicielom ochronę i obsługę polis na najwyższym światowym poziomie.

Polisa dla aktywnych

Konie uczestniczące w wyczynie sportowym, wyścigach i pokazach hodowlanych osiągająna świecie coraz wyższe wartości. Najcenniejsze konie zwykle stanowią współwłasność wielu osób czy podmiotów prawnych, mających częściowe udziały w koniu. Koń, przy całym sentymencie dla tego pięknego zwierzęcia, jest traktowany jednocześnie jako wysokowartościowy, lecz wrażliwy składnik majątkowy, który musi podlegać ochronie ubezpieczeniowej. Takie przekonanie jest już nieobce polskim właścicielom, którzy mogą sobie pozwolić na import koni najwyższej wartości.

Zakup młodego konia z obiecującym pochodzeniem jest traktowany jako inwestycja. Po udanej karierze sportowej, wyścigowej czy pokazowej koń może być odsprzedany z dużym zyskiem, pod warunkiem, że nie zdarzy się utrata zwierzęcia, jakiś wypadek czy choroba, która zniweczy oczekiwania właściciela.

Nowa polisa, którą Państwu proponuje MGZ Gama/Polish Prestige, w ramach jednej składki zapewnia ochronę na terenie całej Europy, co jest dużą wygodą dla właścicieli koni uczestniczących w międzynarodowym współzawodnictwie. W przypadku utraty konia w wyniku śmierci, dobicia z konieczności czy kradzieży polisa zapewnia zwrot 100% jego ubezpieczonej wartości. Ogólne warunki ubezpieczenia od śmierci są proste i czytelne. Jest to nowoczesna polisa typu „all risks”, czyli ubezpieczone są wszystkie przyczyny śmierci czy dobicia z konieczności z wyjątkiem tylko tych przypadków, które są wyraźnie wyłączone.

Wartościowe dodatki: koszty leczenia, operacje ratujących życie, inne operacje, utrata wartości użytkowej.

Każdy właściciel konia musi liczyć się z wydatkami związanymi z utrzymaniem konia, pielęgnacją i profilaktyką oraz kosztami treningu. Do tego mogą dojść koszty leczenia, bo hasło „zdrowy jak koń” już od dawna nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dodatki (rozszerzenia) ubezpieczenia od śmierci mogą ochronić Państwa od nieoczekiwanych kosztów leczenia. MGZ Gama zapewnia zwrot wydatków do 10000 zł na podstawie opłaconych faktur. Zwrot przysługuje za wszystkie choroby i kontuzje, które mają swój początek w okresie ubezpieczenia, przez 12 miesięcy od zaistnienia szkody. Zdarza się, że koszty leczenia mogą być wyższe niż 10000 zł. To prawda, ale żaden ubezpieczyciel nie zagwarantuje Państwu pełnego pokrycia tego ryzyka w ramach akceptowalnej składki.

Ubezpieczenie utraty wartości użytkowej jest w MGZ Gama dobrze zdefiniowane i ograniczone do kontuzji w czasie wypadku z widocznym obrażeniem. Jest to cenny dodatek do ubezpieczeń koni uczestniczących w zawodach, zwłaszcza w dyscyplinach WKKW i skoków.

Ubezpieczenie ogierów i klaczy hodowlanych, płodów i źrebiątjest możliwe w drodze indywidualnej oferty, którą zespół MGZ Gama/Polish Prestige przygotuje na życzenie hodowcy.

Jak ubezpieczyć konia?

Indywidualną ofertę przygotowuje się na podstawie wypełnionego wniosku o ubezpieczenie, deklaracji właściciela lub trenera oraz świadectwa lek. wet. Przy nowych ubezpieczeniach zwykle wymagane jest przedstawienie raportu z badania kupna-sprzedaży, a czasem umowy zakupu. Jest to niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka, ubezpieczeniu bowiem podlega ryzyko, czyli to, co się może zdarzyć, nie podlega ubezpieczeniuto, co już sięwydarzyło. Tak jak nie można ubezpieczyć martwego konia, tak nie można ubezpieczyć kosztów leczenia choroby czy kontuzji, która wydarzyła się przed ubezpieczeniem.

Ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej): właściciela konia, trenera, instruktora, lekarza weterynarii, podkuwacza, ośrodka jeździeckiego, organizatora imprezy jeździeckiej

Te ubezpieczenia można w MGZ Gama wykupić niezależnie od ubezpieczenia konia czy koni. Są bardzo dobrze przygotowane i zapewniane za pośrednictwem MGZ Gama przez PZU. Polisa zapewnia ochronę od szkód powstałychw wyniku działalności zawodowej, nawet w przypadku tzw. rażącego niedbalstwa. W przypadku szkody ubezpieczony podaje osobie poszkodowanej numer polisy i numer kontaktowy ubezpieczyciela, który przeprowadza postępowanie. Jeśli doszłoby do sprawy sądowej, to polisa zapewnia również obronę prawną.

Ubezpieczenia NNW (od nieszczęśliwych wypadków) w kontakcie z koniem

Indywidualne ubezpieczenie NNW dla jeźdźców sportowych i rekreacyjnych, hodowców, profesjonalistów, pracowników można wykupić online, korzystając z aplikacji na stronach www.mgzgama.pl oraz www.polishprestige.pl. Jest to popularne i tanie ubezpieczenie RIDERS CASCO opracowane dla MGZ Gama przez firmę Leadenhall Polska.

Dostępne są też ubezpieczenia zbiorowe NNW dla uczestników rekreacji konnej, obozów jeździeckich, kolonii zapewniane za pośrednictwem MGZ GAMA przez TUiR Warta SA i PZU SA.

Zgodnie z hasłem MGZ Gama: „Niepotrzebnie nie ryzykuj” wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami 22 723 32 97 lub 22 723 07 77 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail mg@mgzgama.pl.

Marek Grzybowski

Szczegóły oferty ubezpieczeniowej na: http://konsprawapolska.pl/2021/07/16/ubezpieczenia-koni-od-najlepszych/

Shopping Cart
Scroll to Top