Rodziny żeńskie w polskiej hodowli koni sportowych odc. 18. Pełna krew angielska

Tekst: Anna Tomaszewska

Foto: Mateusz Staszałek, archiwum redakcji

W latach 80. ubiegłego wieku inspektor Andrzej Orłoś dostał do treningu ogiera pełnej krwi angielskiej Labirynt xx (Deer Leap – Labora po Jongleur) hod. SK Kozienice. Został tam skierowany po próbnym treningu do WKKW. Po roku pracy ujeżdżenowej para Orłoś – Labirynt wygrała MPJ-A w 1982 r., a wcześniej. w 1981 r., zajęła I miejsce w MPS-B. Obdarzony bardzo dużymi możliwościami skokowymi, bardzo dobrym ruchem, o poprawnej budowie ciała ogier zdobył zaufanie ówczesnych inspektorów i został skierowany do SK Liski na czołowego.

Nie zawiódł pokładanych w nim nadziei, dając tam swojego następcę, Kermana wlkp (od Krajanki po Haakon), Splendora wlkp (od Sparta II po Colombo), czołowego w SK Plękity, oraz Gota wlkp (od Garda po Belizar). Splendor i Got startowali również w sporcie. Pierwszy we wszystkich trzech podstawowych konkurencjach jeździeckich, dochodząc do poziomu międzynarodowego w WKKW (śp. Jacek Daniluk), oraz w ujeżdżeniu (Jarosław Tryc, Mieczysław Zagor, Dorota Paśkiewicz – 3-krotnie III MPJ-A). Got startował w konkurencji ujeżdżenia pod Zofią Górską, Małgorzatą Hałęłą. Jednak to nie synowie przynieśli mu największe laury, a wnukowie i prawnuki wyhodowani w Finlandii i Australii oraz Polsce. W naszym kraju do poziomu 140 doszedł syn Kermana, ogier Tajwan (od Tajga po Poprad) dosiadany przez Izabelę Cimanowską. W 1998 r. na 10. miejscu w MPS-B uplasował się Silvant-Borsalino (od Blenda po Aragonit), pod Mieczysławem Zagorem. W ujeżdżeniu z bardzo dobrej strony pokazał się wałach Banco (od Bana po Aragonit), wszystkie hodowli SK Liski. Karierę hodowlaną zrobił Trak, pełen brat Tajwana. Sprzedany do Australii dochował się tam córki startującej w konkursach 160 (LH Warsaw) oraz syna Unleashed, który doszedł do poziomu 140 cm w skokach. Jeszcze w zeszłym roku w WKKW na poziomie 2* startowała wnuczka Traka, klacz TS Fantasia.

Sam Labirynt xx w 1987 r. został sprzedany do Finlandii, gdzie dał kilka koni sportowych, z czego część sprzedano do USA, gdzie startowały w pomniejszych konkursach. Innym koniem sportowym z tej rodziny był ogier Liban xx (Club House-Libera po Erotyk) hod. SK Kozienice, który startował również pod Izabelą Cimanowską. Inne to wykorzystywany w WKKW Lusus xx (Special Power-Lizbona po Graf), a w hodowli wykorzystywano Libretto xx (Milione-Libia po Orange Bay) hod. SK Kozienice. Konie te pochodzą z rodziny 19-b.

Z 19 wywodzi się sprowadzony w swoim czasie z Niemiec Revlon Boy xx (Blauer Retter-Raffaela po Neckar). Ten mocno zinbreedowany na Dark Ronalda xx kary ogier dał w Polsce bardzo eleganckie, dzielne, dobrze ruszające się potomstwo. Należy zwrócić uwagę na to, że z tej samej linii męskiej wywodzi się słynny ogier Totilas oraz sprawdzony pozytywnie w naszym kraju radziecki Priz xx. Konie po Revlon Boyu startowały głównie w WKKW i ujeżdżeniu. W pierwszej z tych konkurencji na wyróżnienie zasługują Hazard xx, o którym była mowa już w poprzednich odcinkach, Nocny Pan xx, Szpinet xx, klacz Mitland’s Nossis ex Nossis xx (od Noscarella po Beauvallon). Ta ostatnia startowała najpierw w Polsce, a następnie pod zawodniczką holenderską doszła do poziomu 2*. Podobnie jak Harlington xx, o którym mowa była w odcinku o rodzinie nr 8. Ogier Trachit vel Stravinski xx (od Tykwa po Taurów) hod. SK Iwno doszedł do poziomu Intermediate II. Ten ostatni ma na Zachodzie sześciu licencjonowanych synów, czterech potomków startujących na poziomie GP w ujeżdżeniu, jednego w 4* w WKKW, jednego w 2*. Wiele klaczy po tym ogierze ma tytuł Elite oraz premie hodowlane. Jest on uznany w związkach BAVAR, BRAND, TRAK, MECKL, OLDBG, SWB, KWPN oraz PZHK. W Polsce krył jeszcze niedawno jego jedyny syn w naszym kraju Czatran sp. Bardzo intrygujące jest dla mnie, dlaczego w tak szybki sposób tego ogiera pozbyto się z  kraju? W PZHK jest 6 sztuk potomstwa zarejestrowanego, a w bazie koni wyświetla się 10… Czytaj więcej we wrześniowym numerze Koni i Rumaków.

Shopping Cart
Scroll to Top