Poród u klaczy: jak się do niego prawidłowo przygotować

Autorzy: Dominika Mackiewicz, Anna Rapacz-Leonard*
Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jak długo trwa ciąża u klaczy? Co ma wpływa na przebieg ciąży? Ciąża trwa w przybliżeniu ok. 325–335 dni. Uznaje się jednak, że odpowiednio dojrzałe i rozwinięte źrebięta mogą przyjść na świat już ok. 320. dnia, bez szkody dla zwierzęcia. Możliwe jest także „przetrzymanie” ciąży do ok. 350 dni lub nawet powyżej 360 dni, czasem 400 dni. Niekoniecznie jest to związane z przerostem źrebaka, jednak często zdarza się to przy przenoszonej ciąży. Zbyt krótka ciąża z kolei może powodować, że źrebięta rodzą się gorzej rozwinięte i nieco mniejsze. Przyjmuje
się, że ciąże z jesieni trwają najkrócej, a ciąże wiosenne najdłużej (1). Wpływ na długość ciąży mają także: rasa konia – rasy dojrzewające późno mają dłuższe ciąże od tych dojrzewających wcześniej – oraz typ konstytucji – klacze o słabej konstytucji mają nieco krótsze ciąże (2). Obfite żywienie w okresie ciąży może ją skrócić, analogicznie zbyt oszczędne może ją wydłużyć. Znana jest także reguła, że ogierki rodzą się 5–7 dni później niż klaczki (2). Jak przygotować się do porodu? Porody u klaczy zazwyczaj występują w nocy lub w godzinach porannych, ponieważ wtedy panuje odpowiednia cisza i spokój. Warto odpowiednio wcześniej zaplanować, czy dotychczasowy boks zapewnia komfortową ilość miejsca, przystosowaną do porodu i późniejszego odchowu źrebaka, aby nie powodować…..

więcej w najnowszym numerze KIR

Shopping Cart
Scroll to Top