Fundusze pożyczkowe. Pewny kapitał i niskie odsetki.

Tekst: Olga Gajda

W połowie grudnia 2017 r. w Warszawie odbył się zjazd polskich funduszy pożyczkowych. Tak jak wielokrotnie pisaliśmy już w „KiR”, oferują one przedsiębiorcom pożyczki tańsze niż banki, a bywa, że i z zerowym oprocentowaniem. Ich kapitał pochodzi z unijnego dokapitalizowania, samorządowych i krajowych środków oraz innych źródeł.

Pożyczki z funduszy to tańsza i bezpieczna propozycja dla przedsiębiorców ze środowiska koniarskiego. Ten kapitał oferowany jest głównie dla mikro-, małych i rzadziej średnich firm. Poniżej przedstawiamy listę ok. 50 funduszy, które zrzeszone są w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych. Rokrocznie Związek ten opracowuje raporty o działalności swoich członków. Dane, które przedstawiamy w tym tekście, pochodzą z ostatniego ogólnodostępnego raportu (można się z nim zapoznać na stronie www.pzfp.pl), który został przygotowany dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Rozwoju i zawiera dane na koniec 2015 r.

Pożyczki za 879 mln zł

Polskie fundusze pożyczkowe działają od ponad 20 lat. Pierwsze powstały jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i w tym czasie oferowały tańsze, łatwiej dostępne pożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a także małych firm, które nie miały szans na bankowe kredyty. W 2015 r. fundusze pożyczkowe udzieliły blisko 9 tys. pożyczek na łączną kwotę 879 mln zł, tj. więcej niż w 2014 r. W 2015 r. najwięcej pożyczek udzieliły fundusze w woj. pomorskim – 1202 – na łączną sumę ok. 64 mln zł, natomiast najmniej lubuskie placówki – 133. Natomiast pod względem wysokości pożyczonego kapitału największe pożyczki zaciągali przedsiębiorcy z woj. wielkopolskiego. W sumie pożyczyli w lokalnych funduszach blisko 150 mln zł. W 2015 r. fundusze posiadały ok. 2,7 mld zł kapitału pożyczkowego. W porównaniu z 2014 r. ten kapitał wzrósł o 6,64%. Prezesem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych jest Marek Mika, który zastąpił na tym stanowisku Barbarę Bartkowiak. Prezes Mika na co dzień działa w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości.

Kapitał z BGK na rozwój i turystykę

Jak informuje Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, pod koniec 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości (członek PZFP), na mocy której udziela ona lubuskim przedsiębiorcom kolejnego rodzaju pożyczek. W efekcie z puli 17 mln zł właściciele firm korzystają z pożyczki małej (do 500 tys. zł) oraz pożyczki dużej (od 500 tys. do 2 mln zł). Środki te są przyznawane na inwestycje rozwojowe w zakresie  innowacyjnych produktów lub usług.

Shopping Cart
Scroll to Top