FUNDUSZE POŻYCZKOWE NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Gdy brak dotacji, a potrzeba kapitału, warto skorzystać z nisko oprocentowanych pożyczek oferowanych przez Fundusze Pożyczkowe. Ich kapitał pochodzi z unijnych funduszy, wkładu samorządowego i polskiego budżetu. Do wyboru jest ponad 50 placówek.

Tekst: Olga Gajda

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (PZFP) jest partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego. Reprezentuje 55 polskich funduszy pożyczkowych (ich lista na stronie www.pzfp.pl/images/Oferta_członków.pdf). Związek reprezentuje interesy funduszy oraz wspiera ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. PZFP został zarejestrowany w 2010 r. w miejsce Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (istniało od 2002 r.). Zrzeszone placówki umożliwiają finansowanie startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co często nie jest możliwe w systemie bankowym, na komercyjnych warunkach. Siedziba w Warszawie, tel. (22) 521-06-71, e-mail: pzfp@pzfp.pl, ul. Żurawia 32/34 lok. 53. Oto przykłady pożyczkowej oferty. Tańsze pożyczki na Mazowszu Takie wsparcie oferuje Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy (MRFP). Ma siedzibę w Warszawie, al. Niepodległości 58, tel. (22) 890-04-26, 721-343-343. Został powołany w 2004 r. przez samorząd woj. mazowieckiego. Jego kapitał składa się z unijnych i samorządowych środków. Z nisko oprocentowanych pożyczek mogą korzystać podmioty z woj. mazowieckiego. Wysokość oprocentowania pożyczek uzależniona jest od stopy referencyjnej KE – 7,62 (w styczniu 2023), poziomu zabezpieczenia spłaty oraz kondycji finansowej pożyczkobiorcy. W związku z tym odsetki wynoszą obecnie od 8,22 do 14%. Górna granica dotyczy kapitału dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Fundusz nie pobiera dodatkowych opłat, czyli prowizji i za rozpatrzenie wniosku. Na początku 2023 r. MRFP miał w swej ofercie dwa rodzaje pożyczek: hipoteczną i na rozwój przedsiębiorstwa. Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest na zakup gruntów, budynków lub ich części, przystosowanie do potrzeb działalności gospodarczej. Maksymalnie to 1 mln zł i przyznawana jest do 90% wartości projektu. Okres spłaty do 120 miesięcy, w tym możliwość rocznej karencji w spłacie kapitału…

Czytaj więcej w 2 numerze Koni i Rumaków 2023

Shopping Cart
Scroll to Top