Czy wiesz, że… Konie poruszają się też toltem i fox trotem

Tekst: Olga Gajda
Foto: z arch. Danuty Freiherr

Prawdopodobnie specyfika podłoża i warunki klimatyczne spowodowały, że niektóre konie w naturalny sposób poruszają się inaczej niż większość światowego pogłowia. Tymi wyjątkowymi rasami są m.in. tennessee walking horse, mangalarga marchador czy missouri fox trotter.

W czym rzecz? Niewielki odsetek wierzchowców porusza się fox trotem, w trakcie którego koń stępuje przednimi kończynami, a tylnymi kłusuje. Są także konie, których naturalnym chodem jest tolt. Poruszają się nim zarówno w stępie, jak i w kłusie. Ich chody tym różnią się od typowego stępa i kłusa, że są bardzo szybkie i w trakcie ruchu w przód przynajmniej jedna noga znajduje się na ziemi. „Toltujące” konie poruszają kończynami w następującej kolejności: przednia prawa, tylna prawa, przednia lewa i tylna lewa. Oczywiście zdecydowanie częściej sympatycy koni mogą zetknąć się z końmi, które poruszają się inochodem. Jest to chód pośredni między stępem a galopem, podczas którego koń porusza jednocześnie kończynami po jednej stronie ciała, a nie po przekątnej, jak w typowym kłusie. Nie należy też zapominać, że wielowiekowe doświadczenie hodowlane wyłoniło wśród koni rasy szczególnie pretendowane do klasycznej szkoły jazdy. Mowa o lipicanach, andaluzach, kladrubach czy lusitanach. Podczas pokazów, np. Hiszpańskiej Dworskiej Szkoły Jazdy Konnej, konie rasy lipicańskiej prezentują niezwykłe kroki, np. lewadę, kurbettę czy kapriolę.

Tennessee Walking Horse

Rasa tennessee walking horse nazywana jest zamiennie tennessee walker. Walkery słyną z tego, że poruszają się chodem pośrednim między inochodem a toltem. W efekcie galop na nich można porównać do jazdy na bujanym koniku. Walkery są bardzo wygodne do jazdy na długich dystansach podczas upałów. Poruszają się inochodem i specjalnym rodzajem stępa. Konie te hodowane są głównie na wschodzie Stanów Zjednoczonych, a rasę ukształtowano pod koniec XVIII w. w następstwie krzyżowania koni narragansett pacer i canadian pacer z rasami hiszpańskimi. Ojcem rasy był ogier Black Allan, znany później jako Allan-F1. Źrebaki muszą mieć dwoje rodziców zarejestrowanych, by kwalifikować się do rejestracji. Dotychczas zarejestrowano ponad 450 tys. koni rasy tennessee walking. Warto też wiedzieć, że charakteryzuje się ona lekko garbonosym profilem głowy. Towarzystwo Hodowców Konia Tennessee istnieje od 1935 r.

Rasa mangalarga marchador

Mangalarga marchador to brazylijskie konie, których chód określa się jako tolt albo marcha picada i marcha batida. Marcha picada to rodzaj bardzo szybkiego stępa, a marcha batida – bardzo szybkiego kłusa. Te chody są bardzo zbliżone do inochodu, jednak z tą różnicą, że zawsze jest moment, gdy jedna noga konia jest oparta o ziemię, a pozostałe są w powietrzu. Konie rasy mangalarga mają przodków w rasach alter real (konie szlachetne w typie iberyjskim), andaluzyjskich i criollo. Ze względu na sposób poruszania się – wysokie unoszenie przednich kończyn w szybszym chodzie – mangalargi często prezentowane są na różnorodnych paradach. Brazylijski związek hodowców tej rasy istnieje od 1949 r.

Shopping Cart
Scroll to Top