Atrakcyjny kapitał. Dotacje i wsparcie, ale i kontrole.

 

Tekst: Olga Gajda
Foto: Paulina Dudzik-Deko

Ogromne dotacje z Unii Europejskiej od dekady przyczyniają się do znacznej poprawy wyników polskich sportowców. Polska coraz częściej błyszczy więc na arenie międzynarodowej. By była godnie reprezentowana, resort sportu niedawno uruchomił program „Team 100”. To ciekawa propozycja dla koniarzy, podobnie jak nabór wniosków o dotacje z działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000″ (PROW).

 

Od 2017 r. najlepsza setka polskich młodych sportowców, którzy uprawiają indywidualne dyscypliny, będzie otrzymywać krajowe dotacje po 40 tys. zł. Oczywiście wykorzystanie tych pieniędzy będzie podlegać kontroli, podobnie jak w przypadku rolników korzystających z unijnego dofinansowania oferowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacje z PROW zasilane są w przeważającej części z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz w mniejszej części z polskiego wkładu. Poniżej podajemy ogólne zasady korzystania z tej pomocy oraz informujemy, komu i za co może ona zostać odebrana.

Więcej w najnowszym numerze Koni i Rumaków.

Shopping Cart
Scroll to Top