Porady prawne

Instruktor

Na początek podstawy. Prawo rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności – karną i cywilną. Z grubsza rzecz ujmując, odpowiedzialność karna polega na tym, że z własnej winy naruszamy pewne zakazy, które są określone w prawie. Przykład […]

Instruktor czytaj więcej »

Umowa dzierżawy konia

„Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz” (art. 693 § 1 kc).

Umowa dzierżawy konia czytaj więcej »

Umowa sprzedaży konia

Na początek uwaga natury terminologicznej – nie ma czegoś takiego, jak „umowa kupna-sprzedaży”, poprawnie umowa nazywa się umową sprzedaży, bowiem „Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność

Umowa sprzedaży konia czytaj więcej »

Drogi leśne

Od dłuższego już czasu jeźdźcy napotykają coraz więcej problemów i utrudnień, chcąc czynnie uprawiać jeździectwo. Oto bowiem konieczne jest zdawanie kolejnych egzaminów, żeby zacząć startować na zawodach, a dla tych, którzy lubią

Drogi leśne czytaj więcej »

Shopping Cart
Scroll to Top