Instruktor

Na początek podstawy. Prawo rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności – karną i cywilną. Z grubsza rzecz ujmując, odpowiedzialność karna polega na tym, że z własnej winy naruszamy pewne zakazy, które są określone w prawie. Przykład … Czytaj dalej

Umowa dzierżawy konia

„Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz” (art. 693 § 1 kc). … Czytaj dalej

Umowa sprzedaży konia

Na początek uwaga natury terminologicznej – nie ma czegoś takiego, jak „umowa kupna-sprzedaży”, poprawnie umowa nazywa się umową sprzedaży, bowiem „Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność … Czytaj dalej

Drogi leśne – cz.II

W poprzednim odcinku pisałem na temat tego, czym są drogi leśne i kiedy wolno się po nich poruszać. Co jednak zrobić, gdy dróg wyznaczonych nie ma? Oczywiście należy złożyć wniosek, … Czytaj dalej

Drogi leśne

Od dłuższego już czasu jeźdźcy napotykają coraz więcej problemów i utrudnień, chcąc czynnie uprawiać jeździectwo. Oto bowiem konieczne jest zdawanie kolejnych egzaminów, żeby zacząć startować na zawodach, a dla tych, którzy lubią … Czytaj dalej