WSPÓLNE OŚWIADCZENIE FEI I EEF

30 marca br. odbyło się seminarium internetowe dla Europejskich Narodowych Federacji Jeździeckich i stowarzyszonych członków Europejskiej Federacji Jeździeckiej (EEF). Tematem seminarium było przedstawienie wyczerpujących informacji na temat sytuacji na Ukrainie.

Podczas seminarium omówiono bieżące działania na Ukrainie. Odbyła się również interaktywna dyskusja dotycząca ustalenia najbardziej efektywnych procesów wsparcia społeczności jeździeckiej (w tym koni) na Ukrainie oraz osób, które uciekły przed wojną.

Seminarium niewątpliwie podkreśliło silnego ducha współpracy między federacjami narodowymi i chęć niesienia pomocy, zapewnienia wsparcia logistycznego czy finansowego.

Od początku wojny FEI, EEF i UEF niestrudzenie współpracują ze sobą, aby zapewnić wsparcie i pomoc za pośrednictwem Fundacji Charytatywnej UEF i Funduszu Solidarności FEI.

Aktualna sytuacja na Ukrainie

Fundacja Charytatywna UEF, która została utworzona na początku konfliktu i ma pełne wsparcie FEI i EEF, zarządza logistyką i koordynacją pomocy humanitarnej, ewakuacją koni i ogólnym przepływem informacji dla społeczności jeździeckiej i osób z zewnątrz pragnących udzielić pomocy. Za pośrednictwem strony internetowej www.helpukrainehorses.eu otrzymano oferty pomocy materialnej, darowizny pieniężne i oferty zakwaterowania z całej Europy i z zagranicy.

Działając ramię w ramię i z pomocą finansową z Funduszu Solidarności FEI, Fundacja zarządziła stworzenie centrum logistycznego w Granacie, położonym między Lwowem a granicą polską. Może tam pomieścić się do 40 koni, gdzie będą one przygotowywane do dalszej podróży na teren Unii Europejskiej.

Chociaż dotychczasowe osiągnięcia są niezwykłe, Fundacja Charytatywna UEF podkreśla, że pomoc jest potrzeba nadal. W ciągu najbliższego miesiąca ponad 2000 koni będzie wymagało wsparcia Fundacji, co oznaczałoby potrojenie liczby posiadanych obecnie zapasów. W związku z tym istnieje potrzeba kontynuowania współpracy w całej Europie.

Jean-Phillippe Camboulives skorzystał z okazji, aby wezwać wszystkie Narodowe Federacje Jeździeckie „do wyznaczenia oficjalnego przedstawiciela, który będzie koordynował propozycje wsparcia i zaopatrzenia na szczeblu krajowym, a następnie nawiąże współpracę z FEI, EEF i UEF w celu zapewnienia odpowiedniej logistyki”.

Oznaczałoby to między innymi, że oferty zakwaterowania lub zatrudnienia byłyby koordynowane przez federacje narodowe, przed dotarciem do Fundacji Charytatywnej UEF i Funduszu Pomocy Solidarności FEI.

Przepisy UE dotyczące ruchu koni

Dyrektor Weterynarii FEI, Göran Åkerström, przedstawił aktualne informacje na temat transferu koni z Ukrainy do sąsiednich krajów UE, a także podstawowe protokoły bezpieczeństwa biologicznego i wymogi sanitarne, których należy przestrzegać, aby chronić dobrostan koni i ich populacje zarówno na Ukrainie, jak i poza nią. Wśród poruszanych tematów poinformował również kraje członkowskie o ostatnich zmianach w istniejącym świadectwie zdrowia opublikowanych w tym tygodniu przez Komisję Europejską i wchodzących w życie od 29 marca do 15 grudnia 2022 r., mogących ułatwić tranzyt koni. Biorąc pod uwagę ostatnią publikację, dokumenty są obecnie poddawane przeglądowi przez FEI, a jasne wytyczne zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom w nadchodzących dniach.

Patrzenie w przyszłość i planowanie przyszłości 

Zastanawiając się nad całkowitym upadkiem ukraińskiego przemysłu jeździeckiego, EEF i FEI udzieliły pełnego wsparcia w odbudowie Ukraińskiej Federacji Jeździeckiej.

Podsumowując spotkanie, prezes EEF Theo Ploegmakers powiedział: „sytuacja na Ukrainie jest katastrofalna, ale współpraca, którą widzieliśmy w całej Europie za pośrednictwem naszych członków i FEI, jest niezwykle obiecująca. Wciąż jest dużo pracy do wykonania, aby pomóc zarówno koniowatym, jak i szerszej społeczności jeździeckiej na Ukrainie i wierzę, że dzięki naszej sieci w Europie możemy nadal zapewniać niezbędne wsparcie”.

Źródło: inside.fei.org

Shopping Cart
Scroll to Top