OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE od 30 sierpnia 2023

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Co za tym idzie, zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu, orzeczenie lekarskie, którego ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Podsumowując, badania lekarskie są obowiązkowe dla wszystkich zawodników od dnia 30 sierpnia 2023 roku. 

Badania lekarskie zawodników są ważne i powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2020 r. poz. 812).

Badania lekarskie zawodników Kadry Narodowej ważne są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 2225.

Badania lekarskie ważne są:  

– do 12 miesięcy (chyba, że lekarz wskaże inaczej).

Orzeczenie lekarskie: 

  1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
  2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
  3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia oraz w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
  4. W odniesieniu do zawodników do ukończenia 16 roku życia badania mogą być przeprowadzane, co 6 miesięcy, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Źródło: pzj.pl

Shopping Cart
Scroll to Top