FEI: Stanowcze NIE dla wydarzeń w Rosji i na Białorusi

Rada Wykonawcza Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej potępiła inwazję rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę i uzgodniła konsekwencje dla sportu jeździeckiego w Rosji i na Białorusi. 

25 lutego 2022 roku MKOI wydal oświadczenie, w którym wezwał federacje sportowe do zmiany lokalizacji i odwołania wydarzeń sportowych, które zaplanowane były na terenie Rosji i Białorusi. W odpowiedzi na to Rada Wykonawcza FEI wezwała Sekretarza Generalnego do usunięcia wszystkich wydarzeń jeździeckich z kalendarza FEI, które miały się odbyć właśnie na terenie tych dwóch państw.

Jednocześnie zamrożone zostały wszystkie aktywności solidarnościowe i rozwojowe,
a także odwołane lub przeniesione oficjalne kursy FEI, które miały odbyć się na terenie Rosji lub Białorusi w 2022 roku.

Ponad to Rada Wykonawcza FEI zgłosiła się do Zarządu FEI z prośbą o rozważenie rezolucji Zarządu Kryzysowego, o to by odsunąć wszystkich rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy. FEI będzie stale monitorować sytuację, a decyzję podjęte przez Zarząd FEI zostaną ogłoszone w najbliższych dniach.

W trakcie posiedzenia podjęto również decyzję o przyznaniu 1 mln CHF z Funduszu Pomocy Solidarnościowej na rzecz społeczności jeździeckiej na Ukrainie. FEI ściśle współpracuje z Ukraińską Federacją i krajami sąsiadującymi, tak aby ułatwić
i koordynować wsparcie zarówno logistyczne jak i finansowe.

Ingmar De Vos (BEL), Prezydent FEI i przewodniczący Komitetu Solidarnościowego pozostaje w stałym kontakcie z Ukraińska Federacją Jeździecką i całą społecznością:

Jesteśmy głęboko przejęci dobrostanem wszystkich obywateli Ukrainy oraz całej społeczności jeździeckiej w tym kraju. Ich bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i blisko współpracujemy z naszymi kluczowymi kontaktami na Ukrainie, a także w państwach sąsiadujących, tak aby znaleźć rozwiązanie dla najpilniejszych potrzeb. Sport to sieć która opiera się i rozkwita dzięki zespołowości i koleżeństwu. I właśnie dzięki tym ważnym przyjaźniom możemy zaoferować wsparcie obywatelom Ukrainy w tych trudnych czasach  – powiedział Ingmar De Vos.  

Shopping Cart
Scroll to Top