Łódzkim Szlakiem Konnym

Na terenie województwa łódzkiego powstaje Łódzki Szlak Konny łączący aktywny wypoczynek z możliwościami nowoczesnych technologii.

Tekst: Magdalena Libiszewska, Marta Wróblewska
Foto: archiwum Łódzkiego Szlaku Konnego

Łódzki Szlak Konny liczy 1817 km, obejmuje teren całego województwa łódzkiego i jest typowym szlakiem nizinnym. Na całej długości ma charakter spacerowo-rekreacyjny, dlatego poza wytrawnymi jeźdźcami będą mogli z niego korzystać także adepci turystyki konnej oraz rodziny z dziećmi. Szlak zostanie również przystosowany do jazdy z zaprzęgiem oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szlak został podzielony na dwie pętle: zewnętrzną – 47 odcinków o łącznej długości 1461 km i wewnętrzną – 12 odcinków o łącznej długości 356 km. Pętla wewnętrzna została wyznaczona wokół aglomeracji łódzkiej. Pętla zewnętrzna przebiega w promieniu ok. 20 km od aglomeracji łódzkiej, okalając całe województwo. Wkracza bezpośrednio na tereny województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Podział na odcinki między ośrodkami został wprowadzony, by ułatwić turystom planowanie trasy i dostosowanie jej długości do umiejętności i kondycji.

Oryginalnym rozwiązaniem oferowanym jeźdźcom na szlaku będzie m.in. monitorowanie aktualnej pozycji w terenie jeźdźca i konia przy użyciu rozwiązań GPS, a także automatyczne przewodniki głosowe dostępne przy największych atrakcjach turystycznych znajdujących się na szlaku. Już działa Portal Turystyki Aktywnej „W siodle” (www.wsiodle.lodzkie.pl), który zawiera informacje o rozwoju projektu. Informacje są dostępne w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. W niedługiej przyszłości dzięki portalowi turyści będą mogli wyznaczać trasy przejazdu, a także dokonywać rezerwacji i płatności za pakiety turystyczne czy noclegi.

O więcej informacji poprosiliśmy Piotra Wandachowicza, kierownika projektu.

Co dotychczas zostało zrealizowane w ramach projektu? Na kiedy planowane jest jego zakończenie?

– Projekt zostanie zrealizowany do końca 2011 r. Zakończone już zostało podstawowe znakowanie pętli wewnętrznej (obecnie jest znakowana pętla zewnętrzna). W tej chwili na szlaku sukcesywnie stawiane są tablice o charakterze informacyjno- -promocyjnym oraz tablice kierunkowe nawigujące do najważniejszych atrakcji turystycznych szlaku konnego. Działa już Portal Turystyki Aktywnej „W siodle” (www.wsiodle.lodzkie.pl). Obecnie trwają kolejne prace związane z wdrożeniem systemu nawigacyjno- -informacyjnego. Rozpoczęliśmy również promocję Łódzkiego Szlaku Konnego na targach. Szlak był prezentowany podczas targów Salon des Vacances w Belgii, na targach ITB w Berlinie oraz m.in. na największych w Polsce targach branży koniarskiej – Cavaliada 2010, a także w Łodzi podczas targów turystycznych Na Styku Kultur. W tym roku stoisko promocyjne szlaku pojawi się jeszcze podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2011 w Warszawie.

Ile ośrodków jeździeckich i na jakich zasadach będzie współtworzyło szlak?

– Na terenie województwa łódzkiego znajduje się prawie 200 ośrodków jeździeckich oferujących przejażdżki w siodle lub bryczką, naukę jazdy konnej. Są to m.in. stadniny, ale także gospodarstwa agroturystyczne dysponujące bazą noclegową. Turysta konny będzie mógł zatem, dzięki systemowi e-informacji działającemu w Internecie 24 godziny na dobę, wyznaczyć trasę wycieczki, dokonać rezerwacji i płatności za te usługi on-line.

Jakie atrakcje turystyczne znajdą się na szlaku?

– Tworząc Łódzki Szlak Konny, zwróciliśmy szczególną uwagę na to, by spełniał on potrzeby wszystkich turystów, którzy będą korzystać z jego atrakcji. Już na etapie projektowania tras wybraliśmy ok. 400 zabytków, które najlepiej prezentują walory regionu i mogą zaciekawić, i włączyliśmy je tym samym w obręb szlaku. Na szczególne wyróżnienie zasługują następujące obiekty o charakterze kulturalnym, które przebiegają przez Łódzki Szlak Konny:

  1. Zabytki architektury:

▶ romańska archikolegiata w Tumie,

▶ kościół św. Idziego w Inowłodzu,

▶ kościół romański św. Urszuli w Strońsku,

▶ klasztor oo. cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu,

▶ zabytkowe zespoły dworsko-pałacowe i pałacowo-parkowe:

▶ kompleks pałacowo-parkowy w Nieborowie,

▶ park w Arkadii,

▶ pałac i stadninakoni w Walewicach.

  1. Historyczne miasta:

▶ Wieluń z zachowanymi fortyfikacjami z XIV w.,

▶ Łęczyca z kazimierzowskim zamkiem z XIV w.,

▶ Tomaszów Mazowiecki ze Skansenem Rzeki Pilicy i Rezerwatem Przyrody Niebieskie Źródła.

Trasa Łódzkiego Szlaku Konnego przebiega nie tylko przez obszary atrakcyjne pod względem kulturowym i historycznym, ale także przyrodniczym. Szlak w większości biegnie przez lasy i charakterystyczne dla województwa łódzkiego łąki i pola. W województwie łódzkim znajduje się siedem parków krajobrazowych, a każdy z nich jest częścią szlaku. Innymi walorami przyrodniczymi usytuowanymi w sąsiedztwie szlaku są zbiorniki wodne. Najciekawsze i zarazem największe to Zalew Sulejowski i Jeziorsko.

W obrębie szlaku powstaną miejsca postojowe – ile ich będzie, gdzie będą zlokalizowane i jak będą zorganizowane?

– W ramach budowy infrastruktury Łódzkiego Szlaku Konnego na trasie powstanie 21 miejsc postojowych (w tym 12 w formie przystanków leśnych) składających się z wiat, altan, koniowiązów, poideł i zagród. Teren każdego miejsca będzie otaczało drewniane ogrodzenie, a działka obejmie także wybieg dla koni. W ramach projektu przy ul. Wycieczkowej 86 powstanie również Centrum Zarządzania Szlakiem, które będzie także pełniło funkcję miejsca postojowego.

Kiedy miejsca postojowe będą gotowe? Czy będą one zlokalizowane w pobliżu atrakcji turystycznych – tak żeby można było „zaparkować” naszego rumaka, np. w pobliżu kolegiaty w Tumie i ją zobaczyć?

– Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie infrastruktury budowlanej, w tym miejsc postojowych na szlaku. Miejsca postojowe będą gotowe do końca III kwartału br. Zostały zaprojektowane, tak by dopełnić już funkcjonujące miejsca, w których turysta może odpocząć na szlaku, tj. stajniach, stadninach i gospodarstwach agroturystycznych. Takie rozwiązanie zapewnia turyście konnemu możliwość zatrzymania się na szlaku co 20-30 km. Przystanki leśne zostały usytuowane w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, gdzie turysta będzie miał niepowtarzalną okazję, by odpocząć na łonie natury i podziwiać piękno krajobrazu. Nieopodal największych atrakcji turystycznych funkcjonują ośrodki jeździeckie powiązane z Łódzkim Szlakiem Konnym (również w pobliżu kolegiaty w Tumie), w związku z czym pozostawienie konia na odpoczynek i udanie się na zwiedzanie zabytków, nie będzie stanowiło trudności.

W ramach korzystania ze szlaku będzie można wesprzeć się licznymi rozwiązaniami technicznymi. Jakimi?

– Najważniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, które zostaną wdrożone w ramach projektu, są:

▶ Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo turysty i konia, w tym monitorowanie pozycji za pomocą GPS. W wybranych punktach informacyjnych na szlaku będzie można wypożyczyć bezpłatnie urządzenia nawigacyjne GPS, które będą monitorowały pozycję turysty. Gdy zboczy z trasy lub ulegnie wypadkowi, informacja ta trafi do personelu czuwającego nad bezpieczeństwem szlaku. W urządzenia GPS będą wyposażone również służby ratownicze. Pozwoli im to na sprawne dotarcie do osób potrzebujących pomocy. System informatyczny wskaże załogom pojazdów najkrótszą trasę, więc będą w stanie szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia.

▶ Audioprzewodniki, spotykane dotychczas głównie w muzeach, zostaną dostosowane do potrzeb osób zwiedzających region w siodle. Już samo zbliżenie się turysty do danego obiektu spowoduje uruchomienie komunikatu głosowego. Nie będzie konieczności zwiedzania według z góry narzuconej kolejności czy też szukania numeru obiektu, który nas zainteresuje. Przewodniki głosowe będzie można wypożyczyć w wyznaczonych punktach informacyjnych.

▶ System e-informacji i e-usług działający w Internecie 24 godziny na dobę. Czterojęzyczny portal będzie bazą atrakcji turystycznych oraz usług hotelarskich, gastronomicznych, komunikacyjnych i medycznych. Co więcej, serwis umożliwi dokonywanie rezerwacji i płatności za usługi turystyczne w ośrodkach powiązanych z Łódzkim Szlakiem Konnym przez Portal Turystyki Aktywnej „W siodle”.

▶ Dostęp do informacji turystycznej poprzez Internet, urządzenia mobilne – trasę wycieczki/rajdu będzie można zaplanować jeszcze w domowym zaciszu. Następnie plan wycieczki będzie można wydrukować (samodzielnie lub w punkcie informacji) lub też ściągnąć na urządzenia mobilne (np. telefon komórkowy, PDA).

▶ Fotokody – rozwiązanie przeznaczone dla turystów posiadających telefony niewyposażone w moduł GPS. Po zeskanowaniu fotokodu znajdującego się w pobliżu POI (Point of Interest, punktu użyteczności publicznej) telefon automatycznie połączy się ze stroną mobilną, na której znajdą się informacje o obiekcie z możliwością odsłuchania lektora oraz pobrania multimediów.

Na Łódzkim Szlaku Konnym odbył się już rajd inauguracyjny…

– Rajd inauguracyjny odbył się 23 października 2010 r. w Stanisławowie Nowym (gm. Lutomiersk). Był związany z zakończeniem prac związanych z podstawowym oznakowaniem pętli wewnętrznej, która przebiega wokół aglomeracji łódzkiej i liczy 356 km. Rajd inauguracyjny odbył się na odcinku przebiegającym przez gminy: Pabianice, Lutomiersk i Dalików. Odcinek ten prowadzi przede wszystkim przez tereny rolne, drogami utwardzonymi, choć nie brakuje na nim również piaszczystych duktów. Biegnie przez zespół przyrodniczo-krajobrazowy Doliny Neru i Dobrzynki. W czasie rajdu miłośnicy turystyki konnej pokonali 30 km, począwszy od Lublinka (stajnia „Wiki”), kończąc w Krzywej Wsi (stajnia „Malwina”). Uczestniczyli w nim jeźdźcy oraz zaprzęgi konne. Rajd został zorganizowany we współpracy z Towarzystwem Wspierania Turystyki Konnej. Inauguracja Łódzkiego Szlaku Konnego zbiegła się w czasie ze świętem jeźdźców i myśliwych – Hubertusem. W związku z tym na trasie rajdu odbyła się tradycyjna pogoń za lisem w Bełdowie połączona ze staropolskim poczęstunkiem. W oficjalnej inauguracji Łódzkiego Szlaku Konnego uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa łódzkiego.

Co Łódzki Szlak Konny może zaoferować turystom już podczas tegorocznych wakacji?

– Już na przełomie czerwca i lipca planujemy oddać do dyspozycji turystów ok. 300 km szlaku z pełną infrastrukturą. Miłośnicy turystyki konnej będą zatem już w te wakacje mogli zapoznać się z Łódzkim Szlakiem Konnym i poznać przedsmak całego przedsięwzięcia.

Dziękuję za rozmowę.

Shopping Cart
Scroll to Top