Rehabilitacja medyczna koni
Zawód: zoofizjoterapeuta

Tekst i foto: dr inż. Maria Soroko, lek. wet. Paulina Zielińska

Zoofizjoterapeuta.jpgOstatnio coraz więcej mówi się o potrzebie i znaczeniu rehabilitacji koni sportowych, a także i rekreacyjnych. Temat ten nie jest już niczym nowym, ale niewiele osób wie, że oficjalnie istnieje zawód zoofizjoterapeuty, który uprawnia do wykonywania zabiegów leczniczych i profilaktycznych na zwierzętach.

W medycynie weterynaryjnej fizjoterapia jest powszechnie stosowana na świecie od 20 lat, natomiast w Polsce wciąż jeszcze jest słabo rozwinięta i niewielu właścicieli koni jest świadomych jej istnienia. W 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło utworzenie zawodu zoofizjoterapeuta. Początkowo kształcenie i praktyka zawodowa były rozpowszechnione w odniesieniu do zwierząt małych (koty i psy). Obecnie dużymi krokami wchodzą one w świat koński.

Coraz większe wymagania

Zainteresowanie fizjoterapią koni w Polsce związane jest z wcześniejszym rozwojem profilaktyki prozdrowotnej koni sportowych w krajach zachodniej Europy oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie wiedza z zakresu rehabilitacji koni sportowych i jej praktyczne zastosowania są już dalece zaawansowane.

Świadomość potrzeby profilaktyki prozdrowotnej związana jest ze stawianiem przed końmi sportowymi wysokich wymagań fizycznych i wykonywania przez nie nienaturalnych ćwiczeń, które przyczyniają się do kontuzji aparatu ruchu. Urazy układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą głównie kończyn oraz grzbietu. Do najczęstszych schorzeń koni sportowych można zaliczyć zapalenie ścięgna, więzadeł, stawów, pochewek dystalnych partii kończyn oraz zapalenie wyrostków kolczystych odcinka piersiowego, schorzenia stawów biodrowo-krzyżowych czy zapalenie mięśni przykręgosłupowych. W konsekwencji jeździec zmuszony jest przerywać treningi lub zwolnić ich tempo, aby móc rozpocząć procesy leczenia. Wzrosło więc zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się fizjoterapią, którzy prowadzą konie po kontuzji, pomagając przyśpieszyć procesy naprawcze lub dla prowadzących profilaktykę prozdrowotną koni. Przyczyniło się to do powołania zawodu zoofizjoterapeuty, który został oficjalnie wprowadzony na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2010 r (zawód nr 516406). Natomiast prace nad stworzeniem standardu zawodu zoofizjoterapeuty miały miejsce w latach 2012-2013.

Standardy zawodu

Zawód zoofizjoterapeuty wymaga odpowiednich kompetencji i szeregu umiejętności od osoby go wykonującej. W zawodzie stosuje się różne zabiegi dla poprawy funkcjonowania i ruchomości aparatu ruchu konia oraz jego stanu psychicznego. Do tych podstawowych należą: masaż, fizykoterapia oraz kinezyterapia.

Masaż

Formy masażu są zróżnicowane, w zależności od potrzeby uzyskania pożądanych efektów. Do masażu klasycznego zalicza się masaż: sportowy, leczniczy, profilaktyczny i odprężający. Natomiast do masażu specjalistycznego zalicza się m.in. masaż punktowy, limfatyczny oraz tkankowo-powięziowy.

Fizykoterapia

W fizykoterapii wykorzystywany jest sprzęt specjalistyczny w celu wykonania zabiegu: laseroterapii, sonoterapii, elektroterapii, hydroterapii, terapii falą uderzeniową (ESWT), magnetoterapii oraz ciepło/zimnolecznictwa.

Kinezyterapia

W kinezyterapii stosuje się ćwiczenia czynne i bierne z koniem, a także stretching (rozciąganie).

Więcej przeczytasz w listopadowym numerze "Koni i Rumaków".