Zamów nowy numer "Koni i Rumaków" bez wychodzenia z domu - w sklepie internetowym na www.konieirumaki.pl

Kup roczną prenumeratę "Koni i Rumaków", a wybraną książkę otrzymasz gratis!

Co miesiąc nowy numer, a w nim: relacje z zawodów, wywiady, porady weterynaryjne i hodowlane, przegląd rynkowy, trening klasyczny i naturalny, psychologia sportu i inne

Prawo
Prawne uwarunkowania sprzedaży koniSprzedaz_koni.jpg

Tekst: Łukasz Walter
Foto: Paulina Dudzik

„Kupujący może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny w przypadku nabycia konia z istotnymi wadami”

Rozwój przemysłu konnego w Polsce wiąże się ze wzrastającą liczbą transakcji kupna – sprzedaży koni. Z uwagi na to, że konie niejednokrotnie przedstawiają istotną wartość majątkową, ważne jest, aby odpowiednio przygotowywać umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży poza tym, że przenosi własność konia ze sprzedającego na nabywcę, rodzi również inne prawa i obowiązki, o których warto wiedzieć. Przede wszystkim odpowiednio przygotowana umowa powinna nas chronić przed negatywnymi skutkami zawieranych transakcji. Oczywiście większość zawieranych umów nie rodzi jakichkolwiek komplikacji prawnych, warto jednak wiedzieć, jakie obowiązki ciążą na sprzedającym i kupującym.

Mimo że koń w świetle prawa nie jest rzeczą, to jednak na potrzeby obrotu prawnego jest on traktowany jak rzecz. Do sprzedaży koni stosujemy zatem te same przepisy jak do sprzedaży rzeczy. Co za tym idzie – w sensie prawnym sprzedaż konia nie różni się od sprzedaży samochodu czy nowego telewizora. Pewne odrębności występują jednak przy rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Do sprzedaży koni stosujemy szczególne przepisy, które inaczej niż zasady ogólne określają podstawy odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Istotne cechy umowy sprzedaży

Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotą umowy sprzedaży jest nabycie rzeczy za określoną cenę. Ustalając cenę, strony mogą określić ją kwotowo, np. 20 000 zł, ale mogą też wskazać podstawy do jej ustalenia.

Należy pamiętać, że samo zawarcie umowy sprzedaży przenosi automatycznie własność konia na nowego nabywcę. Sprzedawca wraz z zapłatą ceny jest obowiązany wydać konia kupującemu. Jednakże samo wydanie paszportu konia po zapłacie ceny należy traktować jako jego wydanie. Zatem jeśli zawieramy umowę sprzedaży i zapłacimy za konia, to własność tego konia przechodzi na nas, nawet jeśli sprzedawca fizycznie nam go nie wydał.

Dla skutecznej sprzedaży konia nieistotna jest forma, w jakiej tego dokonujemy. Nie ma obowiązku, aby umowę taką sporządzać przed notariuszem czy też na piśmie. Konia można skutecznie nabyć nawet na podstawie ustnej umowy stron, jak również przez czynności dorozumiane. Jeśli zatem wręczam właścicielowi konia określoną sumę pieniędzy, a on mówi: „Proszę sobie iść zabrać konia z pastwiska”, to w tym momencie dochodzi do zawarcia ważnej umowy sprzedaży tego konia. Mimo to zaleca się ze względów dowodowych zawieranie takich umów w formie pisemnej. W przeciwnym razie w sytuacji jakiegokolwiek sporu wykazanie przez strony, jakie były ich rzeczywiste ustalenia, będzie trudne do udowodnienia.

Obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie wszelkich dokumentów dotyczących konia, a zatem paszportu hodowlanego, paszportu sportowego, o ile koń taki posiada, jak również świadectwa pokrycia klaczy, w sytuacji sprzedaży klaczy źrebnej.

Więcej na temat sprzedaży koni, m.in. jakie uprawnienia przysługują kupującemu z tytułu rękojmi, przeczytasz w majowym numerze "Koni i Rumaków"