Unijne dofinansowanie
Dotacje z Lokalnych Grup Działania

Tekst: Olga Gajda
Foto: Piotr Filipiuk

Dotacje.jpgGdy potrzeba kasy na mały biznes koński, wytyczenie szlaku konnego, zorganizowanie zawodów hipicznych albo wydanie albumu o lokalnych zabytkowych stajniach, warto udać się do Lokalnej Grupy Działania. Większość z nich już prowadzi bądź niebawem uruchomi pierwsze nabory wniosków o unijne dofinasowanie.

Pomoc finansowa oferowana w polskich LGD pochodzi m.in. z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a dokładnie z działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Prawo do tej pomocy przysługuje różnym podmiotom, np.: mikro- i małym przedsiębiorcom, podmiotom prowadzącym agroturystykę czy gminom. Polskie LGD działają już od kilku lat, a składają się z podmiotów prywatnych i publicznych. Ich członkowie płacą roczne składki, np. po 100 zł, 300 zł czy nawet 5 tys. zł. Te grupy powstały w ramach Inicjatywy LEADER. Dotacje z LGD dostępne będą przez kilka najbliższych lat. Warunki, na jakich przyznawana jest pomoc finansowa z działania 19.2 zawarte są w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z 24 września 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 1570) oraz jego nowelizacji z 25 sierpnia 2016 (DzU z 2016 r., poz. 1390).

Warunki pomocy

W wymienionym rozporządzeniu wspomina się, że oferowane w poddziałaniu dotacje i granty mają charakter pomocy de minimis. Ustalono, że minimalna wartość dofinansowanej operacji to 50 tys. zł. Z kolei wysokość pomocy przyznanej na rozpoczynanie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 100 tys. zł; na tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych może to być maks. 500 tys. zł, a na pozostałe cele – maks. 300 tys. zł. Ponadto rozporządzenie przewiduje także granty pomocowe o wartości nie większej niż 50 tys. zł.

Na Mazowszu

Przykładem mazowieckich LGD jest „Zalew Zegrzyński”. Pierwszy nabór wniosków potrwa do 9 grudnia 2016 r., a rozpoczął się 18 listopada. Można tam składać wnioski o wsparcie dotyczące:

– rozpoczynania działalności gospodarczej,

– rozwijania mikro- i małych firm,

– wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju,

– rozwoju przedsiębiorczości związanej z produktami lokalnymi, w tym turystycznymi,

– rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

– rozwoju lokalnej kultury, np.: remonty sakralnych obiektów zabytkowych, organizacja ponadlokalnych imprez, rękodzieło i tradycyjne zawody, konkursy, archiwizacja, tworzenie izb pamięci itp.,

– podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej www.lgdzz.pl, w zakładce informacja o naborach w LGD. Wyjaśnienia i porady dotyczące wdrażanych programów można uzyskać w biurze LGDZZ, Legionowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413, tel. (22) 764-04-13.

Więcej przeczytasz w grudniowym numerze miesięcznika "Konie i Rumaki"